Louise Kelly Designs

Handmade Wedding Stationery and Accessories 
Telephone : 07944 756882

Croeso 

 Siop Newydd yr Agor yn Pontarddulais

 Siop Newydd yr Agor yn Pontarddulais

Busnes teuluol yw Dylunio Louise Kelly a sefydlwyd ym 1998 yn Llanelli. Agorwyd ein siop ym Mhontarddulais yn Ebrill 2010 ac rydym yn gwneud ymweliadau cartref yn ardal Abertawe ac yn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid ar draws y DU a’r byd drwy’r post a thros y we. Rydym yn dylunio ac yn creu deunydd unigryw o bob math ar gyfer eich priodas. Mae gennym amrywiaeth helaeth o wahoddiadau, rhoddion bach a llwyau caru a gallwn gynnig rhywbeth at ddant pawb - ac o fewn pob cyllideb. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth dylunio am ddim ac yn gallu cynnig cyngor a fydd yn sicrhau bod y gwahoddiadau, trefn y gwasanaeth, a phob peth arall yn gweddu’n berffaith i’ch priodas.


Eich gwahoddiadau priodas sy’n rhoi’r cipolwg cyntaf i’ch gwesteion o’ch diwrnod arbennig, felly byddwch yn dymuno eu dewis yn ofalus. Gan fod pob dyluniad yn cael ei wneud â llaw mae nifer fawr o ddewisiadau ar gael i chi, felly gallwch ddewis chwarae cymaint o rôl yn y broses hon ag y dymunwch. Gallwch ddewis o amrywiaeth o liwiau, dyluniadau a siapiau. Bydd hyn yn caniatáu i chi weddu eich gwahoddiadau a’r deunyddiau papur eraill at amrywiol agweddau o’ch priodas. Gallech adleisio lliw ffrogiau eich morynion priodas er enghraifft, neu gallech ddefnyddio dyluniad sydd efallai â’r un blodyn a fydd yn eich tusw priodas. Bydd y manylion hyn yn rhoi sglein ar eich diwrnod mawr.
Gallwn greu deunyddiau Cymraeg a deunyddiau dwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg, neu mewn unrhyw iaith arall os byddwch yn anfon y testun atom drwy e-bost.


Rydym yn creu gwahoddiadau dydd a gwhaoddiadau nos, cardiau nodwch-y-dyddiad, cardiau lle, trefn y gwasanaeth, bwydlenni, cardiau ateb, cardiau diolch, arwyddion enwau bwrdd a chynlluniau eistedd, bonbonnieres, blychau, llwyau caru, rhoddion bach personol a rhoddion i blant.
Bydd Louise Kelly’n sicrhau bod eich gwahoddiadau a’ch deunyddiau priodas yr un mor arbennig ac unigryw â diwrnod eich priodas! Os oes gennych eich syniadau eich hun rhowch wybod i ni, rydym bob amser yn hapus i greu dyluniadau newydd

Manylion Cyswllt
Cliciwch ar y blwch cyswllt ar ben y tudalen neu ffoniwch:
Siop 01792 881887 neu Symudol  07944 756882
Ebost : louisekellydesigns@ymail.com

Cyfeiriad : 124 Stryd Sant Teilo, Pontarddulais, SA4 8RE